The Greenman Project 

Wij zijn een groene project organisatie. Wij vergroenen de wereld met Levend Bouwen, Artistic Landscaping; het bouwen met levende bomen.

Wij pionieren en vervullen een brugfunctie naar een groene, duurzame en sociale samenleving. Wij streven naar vernieuwing en zo hebben we het project Het Levende Dorp opgezet. Wij zijn in de voorbereidingen een dorp te bouwen waarbij de huizen en de omgeving van levende (eetbare) bomen zijn gebouwd. Het landschap wordt ingericht met permacultuur en voedselbos. Zo werken we aan een zelfvoorzienende omgeving.

Met The Greenman Project staan we midden in de maatschappij, waarin we een steeds groter wordende doelgroep inspireren tot een andere vorm van samen leven en samen werken. Wij doen het anders, we werken op basis van vertrouwen, inspiratie, samenwerking en dragen de projecten met iedereen die meedoet. The Greenman Project initieert en sámen zorgen we voor de uitvoering in een ontspannen werksfeer.

Wij ontwerpen levende bouwwerken en kunstwerken, zoals schuttingen, speel aanleidingen en huizen. We leggen buurtmoestuinen aan en planten voedselbossen.

“Our task must be to free ourselves... by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and it's beauty.”
~ Albert Einstein